Principles for interactive elements

The below are a few notes in Danish on the principles for making interactive elements standout as such within the Delpinus Design System.

  1. Links i tekst. Konventionen er understregning, så det kører vi med - dog i en lækker stylet udgave med en fræk lille hover animation.
  2. Primærer interaktive komponenter i content, f.eks. en knap. fremhæves med en skygge, så det træder frem og tiltrække opmærksomhed.
  3. Sekundærer interaktive elementer, f.eks. et tilbage link fremhæves med et ikon, der signalere funktion, f.eks. en pil.
  4. Menuer. Det blev vi ikke helt færdigt med at diskutere, men snakken gik på at det igen var et spørgsmål om at trække på konventioner omkring placering mv. fremfor at style menupunkter, så de kommer til at skygge for den fremhævning vi laver i content med princip 1.-3.

Don't be smart: Ingen autotabbing, Ingen on the fly validation, ingen åbning af menuer på hover